خبرهای جالب

فرودگاه یاسوج تعطیل شد

🔴 فرودگاه یاسوج

🔸 مدیر فرودگاه یاسوج: پروازهای این فرودگاه از اول تیرماه به مدت حدود ۶۰ روز (اواخر مرداد) به دلیل اجرای طرح توسعه باند پروازی و روکش آسفالت لغو شد.

منبع: سایت خارگ خبر