خبرهای جالب

قابلیت «آرشیو» اینستاگرام در اختیار کاربران قرار گرفت

🔴 اینستاگرام

🔸این ویژگی اجازه می‌دهد به سراغ تصاویر یا ویدیوهای قبلی خود رفته و بدون نیاز به پاک کردنشان آنها را از دید مخاطبان‌تان مخفی کنید.

منبع: سایت خارگ خبر