خبرهای جالب

هشدار سازمان غذا و دارو

🔴 سازمان غذا و دارو

🔸داروهای هورمونی دامی که در پرورش عضلات دام خصوصا اسب های مسابقه مصرف دارد،از طریق افراد سودجو در میان جوانانی که در ورزش بدنسازی فعالیت میکنند توزیع میشود.

منبع: سایت خارگ خبر